Καταγραφή
&Απογραφή

Οι εξειδικευμένες λίστες είναι η ειδικότητά μου

Με αυτές μπορείτε :

να ελέγχετε τους εξοπλισμούς σας

να βρίσκετε τη θέση τους

να έχετε πληροφόρηση για τον αριθμό τους, τις διαστάσεις τους και πιθανές ελλείψεις τους από απόσταση

Τι μπορώ να κάνω για εσάς;

έπιπλα – ασπρόρουχα, λινοθήκες – ασημικά – σερβίτσια & εξοπλισμός κουζίνας – αποθηκευμένα πράγματα σε αποθήκες και γκαράζ